Výsledky přijímacího řízení pro kalendářní rok 2023/2024

Upozornění:

  • Výsledky zveřejněné na webových stránkách budou právoplatné od 14.00 dne 2. 5. 2023.
  • V tento čas bude také zveřejněn seznam přijatých uchazečů, který je oficiálním potvrzením přijetí uchazeče.
  • Zápisový lístek je nutno odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých žáků. V tomto případě tedy do 17. 5. 2023. Zápisový lístek Vám vydá základní škola, kterou navštěvujete.
  • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si může zákonný zástupce uchazeče vyzvednout v kanceláři školy podle pokynů zaslaných s pozvánkou.
  • Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou poslána poštou na dodejku.
  • Škola neponechává žádné místo na odvolání
  • Odvolání může ředitel vyhovět, pokud se mu uvolní místo po uchazeči, který neodevzdal ve stanoveném termínu zápisový lístek.

Přijímací zkoušky Počet
uchazečů
Počet
přijatých
Počet
nepřijatých
do šestiletého studia 79-41-K/61 Gymnázium41190+0321

Zobrazit výsledky

ID uchazeče   
do 1. ročníku šestiletého studia 79-41-K/61 Gymnázium seznam přijatých

počet přístupů na stránku: 30474

Copyright (c) 2003 - 2023 Gybon