Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2019/2020

Upozornění:

  • Výsledky zveřejněné na webových stránkách budou právoplatné od 18.00 dne 29. 4. 2019.
  • V 18.00 dne 29. 4. 2019 bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů, který je oficiálním potvrzením přijetí uchazeče. Od tohoto dne běží zákonná lhůta (10 pracovních dní) pro uplatnění zápisového lístku.
  • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si může zákonný zástupce uchazeče vyzvednout podle pokynů zaslaných s pozvánkou v kanceláři školy.
  • Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou posílána na dodejku.
  • Škola neponechává žádné místo na odvolání.
  • Uchazeč, který získal z kteréholiv z testů méně než 15 bodů, nevykonal přijímací zkoušku úspěšně a není mu přiděleno pořadí.

Přijímací zkoušky Počet
uchazečů
Počet
přijatých
Počet
nepřijatých
do šestiletého studia 79-41-K/61 Gymnázium31590+0225

Zobrazit výsledky

ID uchazeče   
do 1. ročníku šestiletého studia 79-41-K/61 Gymnázium seznam přijatých

počet přístupů na stránku: 17481

Copyright (c) 2003 - 2019 Gybon