Výsledky přijímacích zkoušek pro školní rok 2020/2021

Upozornění:

  • Výsledky zveřejněné na webových stránkách budou právoplatné od 14.00 dne 17. 6. 2020.
  • V tento čas bude také zveřejněn seznam přijatých uchazečů, který je oficiálním potvrzením přijetí uchazeče.
  • Zápisový lístek je nutno odevzdat nejpozději do 5 pracovních dnů po zveřejnění seznamu přijatých žáků. V tomto případě tedy do 24. 6. 2020. Zápisový lístek Vám vydá základní škola, kterou navštěvujete.
  • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí si může zákonný zástupce uchazeče vyzvednout v kanceláři školy podle pokynů zaslaných s pozvánkou.
  • Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou posílána poštou na dodejku.
  • V letošním roce není možné podat odvolání, ale žádost o vydání nového rozhodnutí. Této žádosti může ředitel vyhovět, pokud se mu uvolní místo po uchazeči, který neodevzdal ve stanoveném termínu zápisový lístek.

Přijímací zkoušky Počet
uchazečů
Počet
přijatých
Počet
nepřijatých
do šestiletého studia 79-41-K/61 Gymnázium34490+0254

Zobrazit výsledky

ID uchazeče   
do 1. ročníku šestiletého studia 79-41-K/61 Gymnázium seznam přijatých

počet přístupů na stránku: 21599

Copyright (c) 2003 - 2019 Gybon